Life Coaching

Τι είναι το life coaching

Το Life Coaching είναι μια δημιουργική συνεργασία , του life coach και του συνεργαζόμενου, που έχει σκοπό την επίτευξη μιας αλλαγής ή ενός στόχου μέσω του εντοπισμού των πραγματικών επιθυμιών και της χρήσης των δυνατών χαρακτηριστικών του ατόμου και επιπροσθέτως την ευθυγράμμισης της ζωής του ατόμου με τις βαθύτερες προσωπικές του αξίες.

Ο Life Coach, χρησιμοποιώντας συστηματικά, τους κατάλληλους τρόπους και τις κατάλληλες ερωτήσεις, προσπαθεί να ανιχνεύσει και να οργανώσει με τον καλύτερο τρόπο όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση του σκοπού του πελάτη.

Τα θέματα με τα οποία ασχολείται το Life Coaching έχουν να κάνουν κυρίως με αλλαγές που επιθυμούμε για τη ζωή μας ,διαχείριση σχέσεων στον οικογενειακό, φιλικό ή ερωτικό τομέα, θέματα που αφορούν στην επαγγελματική μας καριέρα ή το περιβάλλον εργασίας, περιοριστικές ή δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που μπορεί να μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε ή ακόμα και να διαχειριστούμε την παρούσα φάση της ζωής μας.

Επιπροσθέτως το Life Coaching μπορεί να βοηθήσει επιτυχώς στο να εντοπίσουμε εκείνη την κατεύθυνση ζωής που θα μας γεμίσει πληρότητα, θα μας βάλει σε ροή στην καθημερινότητά μας και θα παράγει θετικά συναισθήματα που είναι τόσο απαραίτητα στην ισορροπία μας.

Το Life Coaching διαφέρει από την ψυχολογία καθώς δεν αποτελεί κάποια μορφή θεραπείας ή παρέμβαση στην προσωπικότητα του συνεργάτη. Διαφέρει επίσης από τη συμβουλευτική ή το mentoring καθώς δεν προσφέρει συμβουλές ή καθοδήγηση καθώς θεωρεί ότι ο συνεργάτης έχει ήδη τις απαντήσεις οι οποίες θα βγουν στην επιφάνεια μέσω των κατάλληλων ερωτήσεων που θα φωτίσουν τα μονοπάτια που μπορεί να επιλεχθούν. Στην ουσία πρόκειται για μία εκπαιδευτική διαδικασία αυτογνωσίας, οργάνωσης των επιλογών μας και επίτευξης των στόχων μας μέσω των δυνατών μας χαρακτηριστικών και των ευκαιριών που μπορεί να υπάρχουν και να μην είμαστε σε θέση να τις εντοπίσουμε.

Το Life Coaching ασχολείται κυρίως με τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε στο παρόν προκειμένου να διαμορφώσουμε το μέλλον και όχι με δυσλειτουργικές καταστάσεις του παρελθόντος ή ψυχικής υγείας που μπορεί να μας δημιουργούν εμπόδια, για αυτό και δεν αποτελεί κατάλληλη επιλογή σε ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται την βοήθεια ενός ειδικού επιστήμονα υγείας (ψυχολόγου ή ψυχιάτρου).

*Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε μεθόδους ή τεχνικές που δεν βασίζονται σε επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές ή έρευνες (evidence based methodology).

Συστατικά της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην επιθυμητή αλλαγή είναι:

  • την διαμόρφωση μιας ισχυρής σχέσης που βασίζεται στην ύπαρξη ενός περιβάλλοντος αποδοχής και εμπιστοσύνης που αποτελεί βάση για κάθε επιτυχημένη συνεργασία (προσωπική ή επαγγελματική).
  • την σωστή και ξεκάθαρη στοχοθέτηση
  • την χρησιμοποίηση των κατάλληλων μεθόδων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Το Life coaching

  • Εργάζεται με τους στόχους που θέτει ο ίδιος ο συνεργαζόμενος.
  • Απευθύνεται σε ψυχικά υγιείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επιθυμία να αλλάξουν την παρούσα κατάστασή τους όχι με μόνο σκοπό να ξεφύγουν από αυτό που βιώνουν αλλά και να κατευθυνθούν προς αυτό που οραματίζονται σαν επιθυμητό  μέλλον χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην προσωπικότητα ή την συμπεριφορά του ατόμου.
  • Αγκαλιάζει όλους τους τομείς της ζωής και να προσφέρει τη δυνατότητα για συνολική προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από την δυναμική ισορροπία αυτών των δύο.
  • Προσφέρεται στο γραφείο του coach ή με άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, e-mail, skype ή online chat.

Τι είναι ο Life Coach ;

Ο Life Coach είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος με τις κατάλληλες μεθοδολογίες διευκολύνει την ανάπτυξη , την επίτευξη στόχων και την αλλαγή από μια παρούσα κατάσταση σε μια πιο επιθυμητή χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην προσωπικότητα ή την συμπεριφορά του ατόμου.

Ένας Life Coach εργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν μια κατάσταση στην ζωή τους όπως την βιώνουν την παρούσα χρονική στιγμή. Ο coach διευκολύνει μέσω της καταγραφής, της οργάνωσης και των κατάλληλων ερωτήσεων την λήψη αποφάσεων από τον ίδιο τον πελάτη χωρίς κάποιου είδους παρέμβαση ή καθοδήγηση και συμβάλλει στην κινητοποίηση των πελατών του και την επικέντρωσή τους σε κάποιον στόχο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία στοχοθέτησης, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, τους βοηθάει να βελτιώσουν τον βαθμό ικανοποίησή τους, να αναπτύξουν την ικανότητα να μαθαίνουν από την εμπειρία τους, να εξελίσσονται και εν γένει να ορίζουν στόχους και να σχεδιάζουν και να βιώνουν μια ζωή σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και τις βαθύτερες αξίες τους.

Σε τεχνικό επίπεδο ο Coach πρέπει να έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στην μεθοδολογία του Life Coaching, σε θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, επικοινωνίας, κοινωνιολογίας και τις οποίες τις αποκτά μέσω ενός πιστοποιημένου προγράμματος σπουδών από τις κατάλληλες σχολές, όπως επίσης με τη διαχρονική μελέτη επιστημονικών συγγραμμάτων, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια.

*Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν μη επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους κάτω από την ομπρέλα του Life Coaching.

Στην χώρα μας όπως και στις περισσότερες χώρες που εξασκείται το Life Coaching δεν υπάρχει κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, ωστόσο η επάρκεια των γνώσεων του μπορεί να πιστοποιηθεί από διεθνείς συλλόγους επαγγελματιών όπως η (International Coaching Federation ή η Association for Coaching).

Εγγραφή στις ενημερώσεις μας

Καταχωρήστε το email σας για να ενημερώνεστε για επερχόμενα ομαδικά εργαστήρια, ομιλίες και δράσεις σχετικά με το Life Coaching.

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την επικοινωνία από εμάς.

Βρείτε μας στα Social Media

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube