Τι είναι το life coaching

life coaching.gr

Το life coaching είναι μια διαδικασία που αφορά στη δημιουργική συνεργασία δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων, με σκοπό την μεγιστοποίηση του προσωπικού ή επαγγελματικού δυναμικού μέσω της οργάνωσης ξεκάθαρων και πραγματοποιήσιμων στόχων.

Χρησιμοποιώντας συστηματικά, τις κατάλληλες μεθοδολογίες, προσπαθεί να οργανώσει με τον βέλτιστο τρόπο όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση ενός ζητούμενου σκοπού από τον πελάτη.

Η θεματολογία με την οποία συνήθως ασχολείται το coaching αφορά σε αιτήματα στοχοθεσίας σε προσωπικό επίπεδο σε αιτήματα αλλαγής εργασίας/καριέρας/επαγγελματικού ρόλου, σε θέματα δυσλειτουργίας ομάδων μέσα σε μια επιχείρηση, σε θέματα ενδυνάμωσης του ηγετικού ρόλου ενός στελέχους και σε οτιδήποτε μπορεί να εμπεριέχει κάποια σημαντική αλλαγή ή/και επίτευξη στόχου.

Τα συστατικά της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην επίτευξη του σκοπού που έχει τεθεί, αποτελούνται από :

  • την διαμόρφωση μιας ισχυρής σχέσης που βασίζεται στην ύπαρξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος αποδοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών
  • την σωστή στοχοθέτηση
  • την χρησιμοποίηση των κατάλληλων μεθόδων για την επίτευξη αυτών των στόχων που θα οδηγήσουν τελικά στην εκπλήρωση του αιτήματος που έχει θέσει ο πελάτης του coaching.

Το εργαλείο που θα διευκολύνει τα παραπάνω είναι ο ίδιος ο coach που με τις μεθόδους επικοινωνίας και τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα χρησιμοποιήσει, θα προσπαθήσει να βοηθήσει τον πελάτη να φτάσει στον επιθυμητό σκοπό. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ατομικά είτε σε ομάδες.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η αλλαγή από την παρούσα κατάσταση η οποία δημιουργεί τις όποιες δυσλειτουργίες όπως επίσης η αφαίρεση των όποιων εμποδίων παρεμβάλλονται ανάμεσα στο σημείο που βρίσκεται ο πελάτης και στο σημείο που θέλει να φτάσει.

Το coaching θεωρεί ότι ο πελάτης είναι από μόνος του σε θέση να προσδιορίζει τους στόχους που πραγματικά επιθυμεί και να κατευθύνει τις επιλογές του μέσα από τον οραματισμό του μέλλοντος που ονειρεύεται για τον εαυτό του ή την επιχείρησή του. Αρωγός του σε αυτήν την προσπάθεια είναι ο coach, ο οποίος με κατάλληλες και στοχευμένες ερωτήσεις θα τον βοηθήσει να κατανοήσει ,να οργανώσει και να συντονίσει τις πράξεις του με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγηθεί στην πραγματοποίηση αυτών που επιθυμεί.

Ανάλογα με το πεδίο στο οποίο απευθύνεται το coaching, μπορεί να χαρακτηριστεί σαν life coaching ή Business / Executive coaching. Στο πρώτο πραγματεύεται με ένα ζήτημα που αφορά στην προσωπική ζωή του πελάτη του ενώ στο δεύτερο ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν στο περιβάλλον εργασίας του όπου ο τελικός πελάτης είναι η επιχείρηση.

Πιο αναλυτικά:

Το Business/Executive Coaching
 

  • Έχει σαν πελάτη την επιχείρηση η οποία μπορεί να αιτηθεί την βελτίωση της λειτουργικότητας μιας ομάδας ή την ηγετική και διοικητική ενδυνάμωση ενός στελέχους της.
  • Θεωρεί το άτομο ως μέρος του ευρύτερου οργανισμού/επιχείρησης όπου στόχοι πρέπει να ταυτίζονται.
  • πραγματοποιείται στο χώρο τον επιχειρήσεων, εντάσσεται και επηρεάζεται από την ευρύτερη κουλτούρα των οικονομικών οργανισμών.

 

Το Life coaching
 

  • Έχει σαν πελάτη το ίδιο το άτομο που ζητά τη συνεργασία, και εργάζεται με τους δικούς του στόχους.
  • Απευθύνεται σε ψυχικά υγιείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επιθυμία να αλλάξουν την παρούσα κατάστασή τους όχι με μόνο σκοπό να ξεφύγουν από αυτό που βιώνουν αλλά και να κατευθυνθούν προς αυτό που οραματίζονται σαν επιθυμητό  μέλλον χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην προσωπικότητα ή την συμπεριφορά του ατόμου.
  • Αγκαλιάζει όλους τους τομείς της ζωής και να προσφέρει τη δυνατότητα για συνολική προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από την δυναμική ισορροπία αυτών των δύο.
  • Προσφέρεται στο γραφείο του coach ή με άλλους τρόπους διαπροσωπικής επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, e-mail, skype ή online chat. .