Η σημασία της ανταπόκρισης

life coaching

 

Με την έννοια ανταπόκριση θα ορίσουμε τα σχόλια και τη γνώμη που δίνουμε σε ένα πρόσωπο με το οποίο συναναστρεφόμαστε είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά.

Η ανταπόκριση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην επικοινωνία μας το οποίο σκοπό έχει να βοηθήσει και τον συνομιλητή μας αλλά να κάνει πιο εύκολη την αλληλεπίδρασή […]