Τι είναι ο life coach ;

Ο coach είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος απευθύνεται σε υγιείς ανθρώπους ή σε επιχειρήσεις με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη , την επίτευξη στόχων και την αλλαγή από μια παρούσα ‘δυσλειτουργική’ κατάσταση σε μια πιο λειτουργική χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην προσωπικότητα ή την συμπεριφορά του ατόμου.

Ένας ‘life’ coach εργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν μια κατάσταση στην ζωή τους όπως την βιώνουν την παρούσα χρονική στιγμή. Ο coach διευκολύνει μέσω της καταγραφής, της οργάνωσης και των κατάλληλων ερωτήσεων την λήψη αποφάσεων από τον ίδιο τον πελάτη χωρίς κανενός είδους παρέμβαση και συμβάλλει στην κινητοποίηση των πελατών του και την επικέντρωσή τους σε κάποιον στόχο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία στοχοθέτησης, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, τους βοηθάει να βελτιώσουν τον βαθμό ικανοποίησή τους, να αναπτύξουν την ικανότητα να μαθαίνουν από την εμπειρία τους, να εξελίσσονται και εν γένει να ορίζουν στόχους και να σχεδιάζουν και να βιώνουν μια ζωή σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και τις βαθύτερες αξίες τους.

Αντίστοιχα ένας business/executive coach δουλεύει κυρίως με στελέχη που κατέχουν θέσεις υψηλών απαιτήσεων ή/και σε στελέχη που καλούνται να διαχειριστούν πολύπλοκες καταστάσεις, θέματα επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών, άμεσων και σημαντικών αποφάσεων ή θέματα διαχείρισης κρίσεων.
Η παραπάνω διάκριση έχει να κάνει κυρίως με το κοινό στο οποίο απευθύνεται καθώς οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν coach ώστε να επιτελέσει με επιτυχία το έργο του είναι κοινές.

Σε τεχνικό επίπεδο ο coach πρέπει να έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στην μεθοδολογία του coaching.
Επιπροσθέτως χρειάζεται γνώσεις στα θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, επικοινωνίας, κοινωνιολογίας και τις οποίες τις αποκτά μελετώντας διαχρονικά.
Στην χώρα μας όπως και στις περισσότερες χώρες που εξασκείται το coaching δεν υπάρχει κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, ωστόσο η επάρκεια των γνώσεων του μπορεί να πιστοποιηθεί από διεθνείς συλλόγους επαγγελματιών όπως η (International Coaching Federation ή η Association for Coaching) .